• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โพสต์เมื่อ 2021-12-23 11:48:39

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนและ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี