• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

โพสต์เมื่อ 2021-12-23 11:52:42

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี