• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนและการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาภาคเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร”

โพสต์เมื่อ 2021-09-30 09:00:59

ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรีเจนท์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี