• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อเรา


ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

อีเมล์ : sqa@ubru.ac.th

เวลาติดต่อ : 08.30 น. - 16.30 น.

เบอรโทรศัพท์ : 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199