• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน” หลังการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแผนงานสำคัญ (Flagship project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2664

โพสต์เมื่อ 2021-09-30 09:08:57

ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรีเจนท์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี