• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

งานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โพสต์เมื่อ 2021-09-30 09:17:51

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี