• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์เมื่อ 2021-09-30 09:33:45

ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบุษบงกช ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี