• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564

โพสต์เมื่อ 2021-10-12 09:07:53

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษบงกช ชั้น 1 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี