• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โพสต์เมื่อ 2021-10-25 09:53:57

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี