• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและจัดทำข้อมูลสรุปผลลัพธ์จาการดำเนินงาน ระดับตำบล (TIS) และระดับมหาวิทยาลัย (USI)

โพสต์เมื่อ 2021-12-23 11:43:31

วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ นครพนม จังหวัดนครพนม