• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

การตรวจเยี่ยมโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ (Video Conference)

โพสต์เมื่อ 2021-10-25 11:47:22

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การตรวจเยี่ยมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ (Video Conference) จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ และรายงานการช่วยเหลือนักศึกษาชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งมีกลุ่มแกนนำวิศวกรสังคม รายงานโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม และในการตรวจเยี่ยมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านระบบ (Video Conference) ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมในการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย!!!

https://www.facebook.com/ubru.sqa/

 

 


อัลบั้มภาพ


 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image