• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

การประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564

โพสต์เมื่อ 2021-12-23 11:56:11

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ของหน่วยงานระดับคณะ

อ่านข่าวเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย!!!

https://www.facebook.com/ubru.sqa/

 


อัลบั้มภาพ


 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image