• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

ม.ราชภัฏอุบล MOU ป.ป.ท. ต่อต้านทุจริต และ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

โพสต์เมื่อ 2021-04-19 16:30:03

๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น ๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย และ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" กับ "สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ" ในการพัฒนางานวิชาการและแนวทางการดำเนินการด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาสร้างเสริมบุคลากรด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี กับผู้แทน ป.ป.ท. เป็นผู้ลงนาม  ในกิจกรรมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้นำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย "ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต" และมีการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี และ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการ ป.ป.ท. ได้ร่วมกันเปิดสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ ส่วนหน้า ณ อาคาร ๒๓ A ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อให้บริการและดำเนินภารกิจของ ป.ป.ท. ซึ่งนับเป็นสำนักงาน ป.ป.ท. ส่วนหน้า แห่งแรกของประเทศ

-------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : วรพล  พวังคาม

พิสูจน์อักษร : พงพิทักษ์ อุปไชย

#งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


อัลบั้มภาพ


 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image