• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน” หลังการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแผนงานสำคัญ (Flagship project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2664

โพสต์เมื่อ 2021-09-30 09:08:58

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและเป็น Facilitator ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory workshop) เพื่อ “ถอดบทเรียน” หลังการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแผนงานสำคัญ (Flagship project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านข่าวเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย!!!

https://www.facebook.com/ubru.sqa/

 


อัลบั้มภาพ


  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image