• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุบลราชธานี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การริเริ่มการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา

โพสต์เมื่อ 2021-09-30 09:14:52

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและเป็น Facilitator ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นการริเริ่มเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ค้นหาประเด็นที่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุบลราชธานีที่ควรจะนำมายกระดับเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 2.วิเคราะห์สถานการณ์ของประเด็นที่ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอุบลราชธานีที่จะนำมายกระดับเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สำหรับการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย!!!

https://www.facebook.com/ubru.sqa/

 


อัลบั้มภาพ


 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image