• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์เมื่อ 2021-09-30 09:33:45

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และกล่าวแนะนำผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 1 – 4 ในวันที่ 28 กันยายน  2564 และวันที่ 29 กันยายน  2564 ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อจากวันที่ 28 กันยายน 2564 ในองค์ประกอบที่ 5 พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ได้คะแนน 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 และอยู่ในระดับดีมาก เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันนี้และรับฟังรายงานสรุปและข้อเสนอแนะการประเมินประกันคุณภาพการศึษาปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย!!!

https://www.facebook.com/ubru.sqa/

 


อัลบั้มภาพ


  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image