• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและจัดทำข้อมูลสรุปผลลัพธ์จาการดำเนินงาน ระดับตำบล (TIS) และระดับมหาวิทยาลัย (USI)

โพสต์เมื่อ 2021-12-23 11:43:31

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและเป็น Facilitator ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและจัดทำข้อมูล สรุปผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ระดับตำบล (TIS) และระดับมหาวิทยาลัย (USI) เพื่อสรุปผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับตำบล (TIS) และระดับมหาวิทยาลัย (USI) เพื่อสรุปรายงานการดำเนินงานเสนอกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย!!!

https://www.facebook.com/ubru.sqa/

 


อัลบั้มภาพ


 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image