• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โพสต์เมื่อ 2021-12-23 11:48:39

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่1/2564 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ 2700/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ซึ่งผลการประชุมในวันนี้ได้มีการพิจารณาโครงสร้างของข้อบังคับ กำหนดหมวดหมู่ในข้อบังคับ และมอบหมายงานในการดำเนินงานในการยกร่างข้อบังคับที่จะนำไปสู่การประชุมในครั้งต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย!!!

https://www.facebook.com/ubru.sqa/

 


อัลบั้มภาพ


  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image
  • Activity Image