• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • Email: sqa@ubru.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ 0-4535-2000 ต่อ 1170 - 1172, 5199
sqa@ubru.ac.th เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
News Image

การต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

โพสต์เมื่อ 2021-12-23 11:52:42

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าต้อนรับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา โดยท่าน พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ และคณะ

อ่านข่าวเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย!!!

https://www.facebook.com/ubru.sqa/

 


อัลบั้มภาพ


 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image
 • Activity Image